Kodeks Etyki naszym fundamentem w codziennej pracy

Meden-Inmed Spółka z o.o. jest przekonana o wadze przestrzegania obowiązującego prawa i postępowania zgodnie z wyznaczonymi sobie standardami etycznymi.

Wdrożenie Kodeksu Etyki ma na celu promowanie i wzmacnianie właściwych postaw i zachowań w każdym aspekcie współpracy biznesowej: wśród naszych pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych. Naszym priorytetem jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo względem otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego poprzez oferowanie najwyższej jakości produktów i usług. Interesy w firmie prowadzimy, mając na względzie stałe podnoszenie kompetencji pracowników oraz korzystanie z najnowocześniejszych technologii.

Katalog wartości oparty na uczciwości i szacunku, którymi się kierujemy, stanowi fundament firmy Meden-Inmed i definiuje nas jako organizację. Dbamy o to, by był podstawą naszych działań od codziennych interakcji między pracownikami po największe kontrakty biznesowe.

Kodeks Etyki został zatwierdzony przez Zarząd Meden-Inmed Spółka z o.o., który zobowiązuje się do oceny przestrzegania zasad w nim zawartych oraz aktualizowania jego treści.