Nagrody Business Centre Club

BCC to prestiżowy klub biznesu dla przedsiębiorców i największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Do tego wyjątkowego klubu biznesu należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Meden-Inmed nieustannie się rozwija. Codziennie doskonalimy nasze procesy, park technologiczny, prototypy oraz kwalifikacje. Ten fakt zostaje regularnie zauważany przez inne przedsiębiorstwa, a także nagradzany. Nasza firma została laureatem licznych konkursów organizowanych przez klub, a Prezes Senior – dr inż. Wiesław Zinka – jest również wiceprezesem Zarządu BCC i kanclerzem Loży Koszalińskiej. Firma Meden-Inmed od początku swojego istnienia zdobyła wiele medali, nagród i wyróżnień, które możecie państwo zobaczyć tutaj.

Czwarty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu

Już na początku 2022 roku BCC wyróżnił spółkę Czwartym Diamentem do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Konkurs ma na celu wyróżnianie i nagradzanie firm oraz ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki prowadzenia biznesu, a także prowadzących działalność społeczną i charytatywną.

Ambasador Polskiej Gospodarki

Nasza firma otrzymała tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki już w kilku kategoriach. W październiku 2020 roku uzyskała nagrodę jako Marka Europejska i ten tytuł utrzymuje do dziś. Konkurs organizowany jest przez BCC pod honorowym patronatem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w Brukseli. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw, które osiągają sukcesy na rynkach międzynarodowych, promują wysokie standardy ekonomiczno-finansowe, a także dobre praktyki biznesowe w kontaktach zagranicznych.

Firma Dobrze Widziana

W kwietniu 2020 roku Meden-Inmed uzyskał tytuł Firmy Dobrze Widzianej. Spółka została wyróżniona za prowadzenie biznesu społecznie odpowiedzialnego, który jest połączeniem dążenia do osiągania celów ekonomicznych z dbałością o zrównoważony rozwój ekologiczny i społeczny.