Zgodność z Agendą 2030 ONZ

Mamy świadomość działania w szerszej przestrzeni społecznej, gospodarczej i ekologicznej. Wiemy, że swoją postawą możemy wpływać bezpośrednio i pośrednio na otoczenie. Dlatego wpisujemy się działaniami w cele zrównoważonego rozwoju wyznaczone przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Agendzie 2030. Szczególnie bliskie naszej filozofii budowania biznesu są 4 cele:

Dobre zdrowie i jakość życia
Czysta i dostępna energia
Wzrost gospodarczy i godna praca
Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja