Równość płci w Meden-Inmed

Jeden z zapisów naszego firmowego Kodeksu Etyki mówi o tym, iż wierzymy, że w różnorodności pracowników tkwi potencjał naszej firmy. Oczekujemy, że wszyscy zatrudnieni będą tworzyli atmosferę szacunku i będą przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji na tle rasowym lub ze względu na pochodzenie, płeć, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Wiemy też, że czasami ciężko sprostać założeniom w praktyce i jesteśmy dumni z tego, że nam się to udaje i wykonujemy ku temu konkretne działania. Na potwierdzenie przedstawimy kilka faktów, dotyczących naszej organizacji.

Meden-Inmed to już 500 profesjonalistów i ekspertów w swojej branży. Jako firma produkcyjna mierzymy się na co dzień z poszukiwaniem wykwalifikowanych inżynierów, specjalistów i pracowników produkcyjnych. Mimo że branża produkcyjna jest stereotypowo zdominowana przez mężczyzn, to w naszej firmie kobiety od dawna pracują na różnych stanowiskach, w tym kierowniczych. Przedstawiamy zatem fakty w liczbach.

  • W Dziale Obsługi Produkcji z zatrudnionych obecnie 47% stanowią kobiety.
  • Ilość mężczyzn i kobiet na Tapicerni i Stolarni rozkłada się równo po połowie.
  • Dział Produkcji Elektronicznej to 75% kobiet, natomiast bezpośrednio przy montażu elektronicznym pracuje 33% kobiet elektroników.
  • Tyle samo kobiet znalazło u nas zatrudnienie przy obsłudze Magazynów.

Meden-Inmed to nie tylko Produkcja. To również działy wspomagające kompleksowo organizację takie jak Sprzedaż, Marketing, E-commerce, Spedycja. W Wydziale Rehabilitacji jako Przedstawiciele Handlowi 68% zatrudnionych stanowią kobiety, natomiast w Dziale Marketingu to już ponad 70%. Można zatem zapytać: “Gdzie są mężczyźni?” Bez obaw. Panowie dominują obecnie w działach takich jak Zaopatrzenie, Serwis czy IT oraz w Brygadach Produkcyjnych. Wiemy jednak, że to tylko kwestia czasu, kiedy będzie można u nas spotkać pierwszą spawaczkę.